STARTSIDA   |   SÖKA JOBB   |   SÖKA PERSONAL   |   OM OSS   |   KUNDER   |   NYHETER   |   KONTAKTA OSS

Söka personal 

Man behöver inte vara störst för att höra till de bästa ...
Våra priser och villkor är konkurrenskraftiga. Vår organisation är liten, detta hjälper oss att hålla kostnaderna nere.

Välkommen att kontakta oss för prisförslag.

MIX PersonalKraft HB  |  Box 2006  |  27102 Ystad  |  Tel: 070-5831643